Психотерапия

Квалификации

Диплома за психотерапевт
Диплома за психотерапевт

Членство асоциация на хипнотерапевтите
Членство асоциация на хипнотерапевтите

Диплома клинична хипноза
Диплома клинична хипноза

Семинар по хипноза с Иво Величков
Семинар по хипноза с Иво Величков

Удостоверение хипнотерапия

Удостоверение хипнотерапия

Удостоверение от Българска Асоциация по Хипноза

Удостоверение от Българска Асоциация по Хипноза

Диплома за висше образование по психология - бакалавър

Диплома за висше образование по психология - бакалавър