Какво представлява психотерапията

Аналитичната психотерапия е подходяща за подпомагане на хора с широк спектър от проблеми.

За кого е предназначена терапията?

Аналитичната психотерапия е подходяща за подпомагане на хора с широк спектър от проблеми. Те могат да включват доста конкретни въпроси като тревожност , депресия , затруднения в храненето , суицидни чувства , сексуална злоупотреба , и натрапливи мисли и поведение. Тя също може да бъде от помощ при по-широко разпространени проблеми, като например трудности в отношенията , или с чувство на неудовлетвореност от себе си и живота си , включително и чувство за неудволетвореност или неуспех . Тази терапия също така често се използва за облекчаване на въздействието от травми , включително такива преживяни в детството . Тази терапия е предпочитана също от лица , които търсят по-голямо себеразбиране и самопознание или тези, които се чувстват блокирани в личностното им развитие или творчество.

Ефективност на аналитична психотерапия

Тази форма на психотерапия е показано, че е ефективна форма на лечение на широк спектър от лични , емоционални и поведенчески проблеми . Аналитичната психотерапия може да доведе до дълбока промяна , като работи в дълбочина с проблемите, които индивидът носи в своето лечение . Доказано е, че това води до дългосрочна промяна , която продължава в продължение на много години след като лечението е приключило. Това се обяснява с факта , че индивидът е дошъл да разбере себе си , и да управляват своите трудности по конструктивно , както и да има развити умения и начини за справяне, които са по- лично ефективни в широк диапазон от разновидности. Аспекти на личността , които са били подтиснати или недостатъчно използвани също често се усещат , че са укрепени и развити.

Всички хора са подходящи за тази форма на терапия , независимо от възраст , цвят на кожата , раса , религия , сексуална ориентация или образователен ценз .

Какво се случва в терапията ?

Аналитична психотерапия е процес, който насърчава хората да се изследват и да разбираме техните затруднения в дълбочина. Това се постига чрез формиране на доверие в отношения с терапевта , който улеснява чувство за откритост и разследване. Дългосрочни модели на поведение, както и актуални , всекидневни трудности , които могат да ограничат нормалното функциониране , също се разглеждат. Това се извършва в среда на несубективно проучване, в което акцентът е върху разбирането, а не върху отричането или обвиняването.

Сесиите продължават 50 минути. Целта на първата консултация е и двете страни – клиент и терапевт,  да проучат въпросите, които са от значение в една сигурна и конфиденциална обстановка. Това може да отнеме между една и три сесии, за да се определи какво е най-добре за отделния човек и дали аналитична психотерапия е най-доброто лечение за тях. Ако не, могат да бъдат проучени препоръките на други лечения и практики .

Тези първоначални сесии обикновено дават чувство за две неща – какъв е терапевтът като човек и какво представлява процеса на аналитична психотерапия, както и дали това е правилният подход.

Разлики между психотерапия и психологично консултиране

Основните разлики могат да бъдат обобщени като свързани с разликата в дълбочината, широчината , интензивността , продължителността и различния акцент в полза ма подкрепата, а не в тази на проучването.

Аналитична психотерапия ще постави по-голям акцент върху широк, отворен тип изследване на потенциално уместни въпроси по начин, който ще бъде по- интензивно , по-задълбочен и по принцип с по-голяма продължителност в сравнение с чисто консултативната практика.

Аналитичната психотерапия е основно базирана на труда на Карл Густав Юнг и последващите от него нови течения в областта.

Консултантът, думата практически може да се преведе и като съветник, често работи в краткосрочен план и работата е предимно фокусирана върху конкретния проблем за разлика от дългосрочната психотерапия. Фокусът при консултанта е по – скоро насочен към даването на конкретен съвет за практически стъпки, които да бъдат предприети за да се разреши даден проблем, който е представен от клиента.

Психотерапията често става единствен възможен избор, тогава когато тези останали методи не са способни да адресират проблема или когато се оказва, че въпросът е по - сложен сложен и заплетен отколкото първоначално се е считало.

Понякога тези проблемните състояния са доста устойчиви на промени, когато се атакуват директно. В аналитичната психотерапия, при която фокуса е върху дългосрочните модели на поведение , които са съществували в продължение на известно време се счита, че те може дори да имат своя произход в значими и формиращи преживявания на ранното детство. Разкриването на по - дълбоки несъзнателни и подлежащи проблеми, може , доста често, да бъде единственият начин да се започне справянето с тези проблемни състояния.

Объркването , което остава между консултиране и психотерапия идва отчасти от факта, че много практикуващи се представят както като консултанти , така и като психотерапевти . Много психотерапевти са били първоначално консултанти , преди те да приключи по-дълго и по-интензивно обучение в психотерапия. Те могат да включват някои от подходите от двете ориентации с някои от техните клиенти. Много съветници посещават семинари и обучения , провеждани от психотерапевти и отново могат да включват някои от тези подходи в работата си .

Най-важният фактор е да намерите личност, с която да се чувствате комфортно и с която се чувствате в състояние да говорите открито.

Още статии