Психотерапевт

На кратко за мен:

За вършил съм психология през 2006 – та година. От тогава продължавам обучението си в различни психотерапевтични области. Практикувам като психотерапевт в собствен кабинет от 2011 година. В момента продължавам обучението си в аналитичната психотерапия към Българско Общество по Аналитична Психотерапия – Карл Густав Юнг.